Stimulační polštářky pro NEJ.........

 
 

 
 
 

 
 

KOLEKCE STIMULAČNÍCH POMŮCEK

STIMULAČNÍ POLŠTÁŘKY PRO NEJMLADŠÍ I NEJSTARŠÍ je nová komplexní metodika pro práci se seniory i pro děti předškolního věku.

Jedná se o krabici, ve které jsou uloženy veškeré pomůcky z textilu, přírodnin/bylin a ze dřeva. Sleduje seniora/dítě předškolního věku ve všech důležitých oblastech: od zrakového, sluchového, hmatového a čichového vnímání přes motorické dovednosti, řeč, až po sebeobsluhu a sociální dovednosti.

STIMULAČNÍ POLŠTÁŘKY PRO NEJ… obsahují:

5 polštářků pro posilování jemné motoriky: 
o obličejový - česání, zaplétání copů
o s botami - šněrování, zavazování
o knoflíkový - zapínání knoflíků a spon dle tvarů a velikostí
o tkaničkový - zavazování tkaniček dle tloušťky a druhu materiálu
o přezkový - různé druhy zapínání
o upevňování slovní zásoby

Barevné pytlíky - třídění dle barev do skupin (stimuluje)
Dřevěný stojánek - navlékání barevných pytlíků
(s poutky) na stojánek, rozvíjí prostorové vnímání
a jemnou motoriku

Hmatové pytlíčky - pytlíky jsou vyplněny
různým druhem přírodnin, které jsou běžně
dostupné – určování, co je obsahem, rozvoj řeči

2 termické polštářky - hřejivý a chladivý Vonné mističky - obsah mističek tvoří silně aromatické byliny, určování dle čichu, co je
obsahem
Zvukové pexeso - válečky jsou vyplněny různým druhem přírodnin, určování dle sluchu shodně štěrchající válečky, popř. co je obsahem válečků